Föreläsningar

Vi kommer gärna och pratar om ett återhämtningsinriktat arbetssätt, bemötande, betydelsen av reflektion, omvårdnadperspektiv och myter i psykiatrisk vård. I våra föreläsningar utgår vi från egen och andras forskning i kombination med de erfarenheter vi samlat på oss genom att utveckla, arbeta i och undervisa om psykiatrisk vård och omsorg. Oavsett målgrupp strävar vi efter att engagera, provocera och inspirera. Här kan du se en inspelning av en öppen föreläsning.

Föreläsningar 2019

26 november, Presentation, Spridningskonferens insatser inom området psykisk hälsa, Luleå (Sebastian och Git-Marie)

7 november, Personalutbildning för skötare, Psykiatricentrum, Region Västerbotten, Umeå (Git-Marie och Sebastian) 

5 november, Föreläsning för personal, Infektionskliniken, Region Norrbotten, Luleå (Git-Marie och Sebastian)

4 november, Föreläsning för personal, Infektionskliniken, Region Norrbotten, Luleå (Git-Marie och Sebastian)

31 oktober, Föreläsning för handledare, Socialförvaltningen, Luleå kommun, Luleå (Git-Marie)

24 oktober, Föreläsning för personal, Ortopedmottagningen, Länssjukvården, Region Norrbotten, Luleå (Git-Marie) Inställt

11 oktober, Personalutbildning för sjuksköterskor, Barn- och ungdomspsykiatrin Umeå, Region Västerbotten, Umeå (Sebastian och Git-Marie)
 
2 oktober, Personalutbildning, Barn- och ungdomspsykiatrin Sunderby sjukhus, Region Norrbotten, Luleå (Git-Marie)

25 september, Föreläsning, Återhämtningskonferens, Malmö stad, Malmö (Sebastian)

20 september, Keynote, Developing Dialogue - Nordic Congress on Mental Health, FPS och PSSN, Torshavn (Sebastian)

18 september, Personalutbildning, Vuxenpsykiatrin Region Gävleborg, Bollnäs (Git-Marie)

12 september, Personalutbildning, Socialpsykiatrin, Bodens kommun, Boden (Sebastian och Git-Marie)

4 september, Personalutbildning, Vuxenpsykiatrin Region Gävleborg, Bollnäs (Git-Marie)

16 augusti, Föreläsning för personal, Verksamhetsområde Student, Luleå tekniska universitet, Luleå (Git-Marie)

9 maj, Presentation, Participatory Mental Health - 5th Horatio Festival of Psychiatric Nursing, Köpenhamn (Sebastian)

12 april, Workshop, Personcentrerad vård och psykiatrisk omvårdnad - Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskors årskonferens, Umeå (Sebastian och Git-Marie)

3 april, Föreläsning för anhörigvårdare, Anhörigcentrum Bergvikens äldreboende, Luleå (Sebastian och Git-Marie)

29 mars, Föreläsning för personal, Rehabiliteringsmedicin, Region Norrbotten, Luleå (Sebastian)

26 februari, Presentation för Socialnämnden, Bodens kommun, Boden (Sebastian och Git-Marie)

20 februari, Föreläsning för personal Länssjukvården Ortopedi, Region Norrbotten, Luleå (Git-Marie)

7 februari, Plenumpresentation, Akuttpsykiatrikonferansen, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo (Git-Marie)

2 februari, Föreläsning för volontärer, EFS-kyrkan, Luleå (Git-Marie)

8 januari, Föreläsning för Etiska rådet, Region Norrbotten, Luleå (Sebastian)

Föreläsningar 2018

14 december, Presentation på Nobeldagen, Luleå tekniska universitet, Luleå (Sebastian)

12 december, Föreläsning för enhetschefer Division länssjukvård, Region Norrbotten, Sunderby folkhögskola, Luleå (Git-Marie)

4 december, Konferens "Psykiatrin i praktiken", Gothia Fortbildning, Bonnier Konferens, Stockholm (Sebastian och Git-Marie)

29 november, Personalutbildning Östersunds kommun, Östersund (Sebastian och Git-Marie)

8 november, Presentation vid expertseminarium om mänskliga rättigheter och tvångsvård, RSMH och Civil Rights Defenders, Stockholm (Sebastian)

17 oktober, Föreläsning för ledning och nyckelpersoner Närsjukvården Luleå/Boden, Region Norrbotten, Luleå (Sebastian)

15 oktober, Föreläsning för baspersonal, Vård- och omsorgscollege-veckan, Stadshuset, Luleå (Git-Marie)

9 oktober, Öppen föreläsning, Bodens kommuns vecka för psykisk hälsa, Stadshuset, Boden (Git-Marie)

10 september, Öppen föreläsning Folkuniversitetet, Snabelhuset, Boden (Sebastian och Git-Marie)

23 augusti, Öppen föreläsning Folkuniversitetet, Kaleido, Piteå (Sebastian och Git-Marie)

13 juni, Personalutbildning Regionsjukhuset Karsudden, Region Sörmland, Katrineholm (Sebastian och Git-Marie)

7 juni, Nasjonal konferanse, Norsk sykepleierforbunds Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, Drammen (Sebastian)

18 mars, Stödpersonsutbildning Region Norrbotten, Brändö konferens, Luleå (Git-Marie)

9 februari, Plenumpresentation, Akuttpsykiatrikonferansen, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo (Sebastian)

7 februari, Öppen föreläsning, Vetenskapens hus, Luleå (Sebastian och Git-Marie)

Föreläsningar 2017

8 december, Presentation, Nobeldagen, Luleå tekniska universitet, Luleå (Sebastian och Git-Marie)

20 oktober, Föreläsning på inspirationsdag, Socialförvaltningen Bodens kommun, Boden (Git-Marie)

7 september, Föreläsning, Dag om psykisk hälsa, HSO Luleå, Luleå (Git-Marie)

24 mars, Keynote, Årskonferens, Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, Växjö (Sebastian)

15 mars, Föreläsning för gymnasieelever, Björknäsgymnasiet, Boden (Git-Marie)

28 februari, Webbseminarium, FoUI-enheten, Norrbottens kommuner, Luleå (Sebastian)

30-31 januari, Föreläsning för baspersonal, Socialförvaltningen Luleå kommun, Luleå (Git-Marie)

Hör av dig om du är intresserad av att engagera oss: Sebastian Gabrielsson, sebastian.gabrielsson@ltu.se, 070-5483864, Git-Marie Ejneborn Looi, git-marie.ejneborn-looi@ltu.se, 070-3281236