Föreläsningar

Vi kommer gärna och pratar om återhämtningsinriktat reflekterande arbetssätt – vad det innebär och hur det kan stärkas. Vi vänder oss i första hand till personal som i sitt arbete möter personer med psykisk ohälsa. Upplägg och innehåll anpassas utifrån yrkeskategori och verksamhet. Vi föreläser även för studenter, forskare och allmänhet.

I våra föreläsningar utgår vi från egen och andras forskning i kombination med de erfarenheter vi samlat på oss genom att utveckla, arbeta i och undervisa om psykiatrisk vård och omsorg. Oavsett målgrupp strävar vi efter att engagera, provocera och inspirera. Här kan du se en inspelning av en öppen föreläsning på Vetenskapens hus i Luleå.

Föreläsningar 2019

7 februari, Akuttpsykiatrikonferansen, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo (Git-Marie)

Föreläsningar 2018

12 december, Föreläsning för enhetschefer Division länssjukvård, Region Norrbotten, Sunderby folkhögskola, Luleå (Git-Marie)

4 december, Konferens "Psykiatrin i praktiken", Gothia Fortbildning, Bonnier Konferens, Stockholm (Sebastian och Git-Marie)

29 november, Personalutbildning Östersunds kommun, Östersund (Sebastian och Git-Marie)

17 oktober, Föreläsning Närsjukvården Luleå/Boden, Närsjukvårdsdagen, Region Norrbotten, Luleå (Sebastian)

15 oktober, Föreläsning för baspersonal, Vård- och omsorgscollege-veckan, Stadshuset, Luleå (Git-Marie)

9 oktober, Öppen föreläsning, Bodens kommuns vecka för psykisk hälsa, Stadshuset, Boden (Git-Marie)

10 september, Öppen föreläsning Folkuniversitetet, Snabelhuset, Boden (Sebastian och Git-Marie)

23 augusti, Öppen föreläsning Folkuniversitetet, Kaleido, Piteå (Sebastian och Git-Marie)

13 juni, Personalutbildning Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm (Sebastian och Git-Marie)

7 juni, Nasjonal konferanse, Norsk sykepleierforbunds Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, Drammen (Sebastian)

18 mars, Stödpersonsutbildning Region Norrbotten, Brändö konferens, Luleå (Git-Marie)

9 februari, Akuttpsykiatrikonferansen, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo (Sebastian)

7 februari, Öppen föreläsning, Vetenskapens hus, Luleå (Sebastian och Git-Marie)

Föreläsningar 2017

8 december, Nobeldagen, Luleå tekniska universitet, Luleå (Sebastian och Git-Marie)

20 oktober, Inspirationsdag, Socialförvaltningen Bodens kommun, Boden (Git-Marie)

7 september, Dag om psykisk hälsa, HSO Luleå, Luleå (Git-Marie)

24 mars, Årskonferens, Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, Växjö (Sebastian)

15 mars, Föreläsning för gymnasieelever, Björknäsgymnasiet, Boden (Git-Marie)

28 februari, Webbseminarium, FoUI-enheten, Norrbottens kommuner, Luleå (Sebastian)

30-31 januari, Föreläsning för baspersonal, Socialförvaltningen Luleå kommun, Luleå (Git-Marie)

Våra föreläsningar kan, utöver återhämtningsinriktat reflekterande arbetssätt, ha särskilt fokus på: omvårdnadsperspektiv i psykiatrisk vård; omvårdnad som reflekterande praktik; god omvårdnad som ett personligt ansvar; återhämtning och beroende.

Ring eller mejla om du är intresserad av att engagera oss som föreläsare:

  • Sebastian Gabrielsson, sebastian.gabrielsson@ltu.se, 070-5483864
  • Git-Marie Ejneborn Looi, git-marie.ejneborn-looi@ltu.se, 070-3281236