Utbildning: Handledning i återhämtningsinriktat arbetssätt

glass-ball-reflection-trees-1995677Genom Luleå tekniska universitet har vi möjlighet att genomföra handledningsinsatser riktade mot personal som möter personer med psykisk ohälsa. Detta sker i form av en uppdragsutbildning som inleds med en utbildningsdag. Handledning sker därefter i reflektionsgrupper. Träffarna har fokus på att utmana och utveckla personalens förståelse av problemskapande situationer och beteenden, samt identifera åtgärder och förhållningssätt som främjar återhämtning. Läs mer på LTU Professional Education.

Utbildning: Fristående kurser i återhämtningsinriktat arbetssätt

Med start vårterminen 2020 kommer vi att ansvara för två fristående kurser med fokus på återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård, stöd och omsorg. Ett återhämtningsinriktat arbetssätt är personcentrerat, resursfokuserat, samarbetsinriktat och reflekterande.

Kurserna ges av Luleå tekniska universitet, är helt nätbaserade och går på kvartsfart. De ges på grundnivå och kräver grundläggande behörighet för högskolestudier. Förutom vi själva – Git-Marie Ejneborn Looi och Sebastian Gabrielsson – kommer även Mikaela Javinger medverka i planering och genomförande. Mikaela är peer supporter, föreläsare, skribent och kommunikatör med egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Första kursen heter Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård I, 7,5 hp, och ges vårterminen 2020. Kursen tar upp grunderna i ett återhämtningsinriktat arbetssätt:

 • Inifrånperspektiv på psykisk ohälsa
 • Personlig återhämtning vid allvarliga psykiska problem
 • Omvårdnad som process
 • Återhämtningsinriktad vård
 • Lagstiftning och rättigheter av betydelse för psykiatrisk vård

Den andra kursen heter Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård II, 7,5 hp. Den bygger vidare på första kursen och planeras att ges höstterminen 2020. Kursen tar upp förutsättningar och verktyg för att utveckla ett återhämtningsinriktat arbetssätt:

 • Reflekterande arbetssätt
 • Vårdkultur och förhållningssätt i psykiatriska verksamheter
 • Etik med fokus på moraliskt ansvar
 • Samskapad vård
 • Återhämtningsfokuserat förändringsarbete
 • Lagstiftning och rättigheter av betydelse för psykiatrisk vård

Anmälan till första kursen öppnar 15 september 2019 och sista ansökningsdag är 15 oktober. Läs mer och anmäl dig på Luleå tekniska universitets hemsida.