Lästips

Ett återhämtningsinriktat reflekterande arbetssätt innebär att kunna betrakta situationer och personer ur olika perspektiv, för att kunna hitta och anpassa metoder, åtgärder och förhållningssätt. Här vill vi tipsa om några böcker som ger olika perspektiv på psykiatri och psykisk ohälsa, men som alla kan bidra till en återhämtningsinriktad vård.

Bemötande i psykiatrin – Möten som främjar återhämtning är vår senaste bok. Den har ett återhämtningsperspektiv och beskriver hur personal i psykiatrin med ett återhämtningsinriktat arbetssätt kan göra skillnad för människor med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Att se och möta individuella behov är en kortfattad bok som vi själva skrivit och gett ut. Den förklarar vad ett omvårdnadsperspektiv är och varför det är viktigt i psykiatrisk vård och omsorg. Med ett direkt språk, konkreta exempel och realistiska fallbeskrivningar försöker vi tydliggöra hur abstrakta begrepp kan omsättas i praktiken. Innehållet motsvarar i stort det nätbaserade reflektionsunderlaget med samma namn.

Beteendeproblem i psykiatrisk vård  är skriven av Bo Hejlskov och Sophie Abild. Denna bok kombinerar ett inifrånperspektiv med ett psykologiskt perspektiv, med fokus på lågaffektivt bemötande. Boken ger insikter om vad som ligger bakom olika beteenden och hur personal genom sitt bemötande förebygger eller skapar konfliktsituationer.

Relationer som hjälper av Alain Topor och Marit Borg har ett uttalat återhämtningsperspektiv. Bägge författarna har forskat och skrivit åtskilligt om återhämtning med utgångspunkt i vad personer själva beskrivit hjälper vid psykiska problem. I den här boken är fokus på relationens betydelse.

Psykiska funktionshinder har Lennart Lundin och Zophia Mellgren som redaktörer. Boken kombinerar ett psykologiskt perspektiv med ett samhällsperspektiv och har fokus på psykiska funktionsnedsättningar och kognitiva funktionsstörningar.

Vårdande vid psykisk ohälsa har Lena Wiklund Gustin som redaktör. Boken har ett vårdvetenskapligt perspektiv och utgår från forskning om patienters erfarenheter av lidande och vård. Den tar upp olika teman som värdighet och skam, hopp och hopplöshet, makt och maktlöshet, beroende och frihet. I den tredje och senaste upplagan medverkar vi med ett kapitel om personalens personliga ansvar för att se och möta patienten som person, för att främja och bevara tillitsfulla relationer och för att ständigt fortsätta ifrågasätta vad vi gör och varför vi gör det.

Slutstation rättspsyk av Sofia Åkerman och Thérèse Eriksson beskriver psykiatrisk vård ur ett inifrånperspektiv. Genom att berätta om unga kvinnor med självskadebeteende som vårdas inom rättspsykiatrin bidrar den till att tydliggöra vad avsaknad av reflektion och återhämtningsinriktning kan medföra.

%d bloggare gillar detta: