Sebastian & Git-Marie

Vi är två sjuksköterskor som tror på en psykiatrisk vård och omsorg där både personal, patienter och brukare når sin fulla potential.  Under många år har vi samlat på oss efarenheter från att vårda och stödja personer med psykisk ohälsa, bedriva forskning och utvecklingsarbete i psykiatrisk vård och omsorg, utbilda och handleda personal. Utifrån dessa erfarenheter har vi formulerat ”Återhämtningsinriktat reflekterande arbetssätt” som samlar våra tankar om innehållet i, och hur man långsiktigt kan åstadkomma, god psykiatrisk vård och omsorg.

sebastian
sebastian.gabrielsson@ltu.se / 070-5483864 / twitter: @seb_gab

Sebastian Gabrielsson har arbetat som sjuksköterska i akut psykiatrisk vård och undervisat på sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen. 2015 disputerade han med en avhandling om psykiatrisk slutenvård ur professionella vårdares perspektiv. Han var 2013-2020 chefredaktör för Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskors tidskrift Psyche. Han är  specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och fil.dr i omvårdnad, men kanske mest stolt över sin egen erfarenhet av återhämtning vid beroende.

git-marie
git-marie.ejneborn-looi@ltu.se / 070-3281236

Git-Marie Ejneborn Looi arbetade som skötare i olika psykiatriska verksamheter innan hon utbildade sig till sjuksköterska och började arbeta med omvårdnadsutveckling och undervisning på  sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Hon disputerade 2015 med en avhandling om alternativ till tvång i psykiatrisk vård. Git-Marie är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och fil.dr i omvårdnad, men beskriver sig själv som skötare i själ och hjärta.

%d bloggare gillar detta: