Forskning & utveckling

I vår forskning vid Luleå tekniska universitet vill vi utforska hur personal i psykiatrisk vård och omsorg kan stödjas att utveckla reflekterande arbetssätt som stödjer återhämtning. Vi vill också förstå mer om hur personals och patienters erfarenheter kan tillvaratas och bidra till att utveckla vården .  Denna forskning bygger vidare på våra respektive avhandlingsarbeten om psykiatrisk vård.

Egna vetenskapliga publikationer

Gabrielsson, S. (2015). A moral endeavour in a demoralizing context: psychiatric inpatient care from the perspective of professional caregivers. Doktorsavhandling. Luleå: Luleå tekniska universitet.

Gabrielsson, S., Engström, Å., & Gustafsson, S. (2019). Evaluating reflective practice groups in a mental health context: Swedish translation and psychometric evaluation of the Clinical Supervision Evaluation Questionnaire. BMC Nursing, 18(2), 1-7.

Gabrielsson, S., Looi, G. M. E., Zingmark, K., & Sävenstedt, S. (2014). Knowledge of the patient as decision‐making power: staff members’ perceptions of interprofessional collaboration in challenging situations in psychiatric inpatient care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(4), 784-792.

Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Olsson, M. (2016). Taking personal responsibility: Nurses’ and assistant nurses’ experiences of good nursing practice in psychiatric inpatient care. International Journal of Mental Health Nursing, 25, 434-443.

Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Zingmark, K. (2015). Person‐centred care: clarifying the concept in the context of inpatient psychiatry. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(3), 555-562.

Looi, G.M.E.  (2015). Omvårdnad som reflekterande praktik: att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård. Doktorsavhandling. Luleå: Luleå tekniska universitet.

Looi, G. M. E., Engström, Å., & Sävenstedt, S. (2015). A self-destructive care: Self-reports of people who experienced coercive measures and their suggestions for alternatives. Issues in Mental Health Nursing, 36(2), 96-103.

Looi, G. M. E., Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Zingmark, K. (2014). Solving the staff’s problem or meeting the patients’ needs: Staff members’ reasoning about choice of action in challenging situations in psychiatric inpatient care. Issues in Mental Health Nursing, 35(6), 470-479.

Looi, G. M.E., & Hellzén, O. (2006). Nurse’ perception of the relationship between themselves and the long-term psychiatric client: An interview study. Primary Care & Community Psychiatry, 11(4), 185-192.

Looi, G. M. E., Sävenstedt, S., & Engström, Å. (2016). “Easy but not simple”—Nursing students’ descriptions of the process of care in a psychiatric context. Issues in Mental Health Nursing, 37(1), 34-42.